Budżet na rok 2018, zaprezentowany przez prezydenta USA Donalda Trumpa zakłada zwiększenie wydatków na obronność o 52.7 mld dolarów w porównaniu z 2017 r. Środki w wysokości 574 mld dolarów będą wykorzystane m.in na zakup nowych lotniskowców, zwiększenie liczby żołnierzy w służbie czynnej oraz podwyżki dla pracowników cywilnych i wojskowych.

Jeśli budżet zostanie przyjęty przez Kongres, oznaczać to będzie wydatek rzędu 574 mld dolarów na Departament Obrony w 2018 roku oraz około 64.6 mld. dolarów na ewentualne operacje poza granicami kraju (Overseas Contingency Operations, OCO).

Dzięki budżetowi OCO możliwe jest prowadzenie takich programów jak operacja Freedom’s Sentinel (OFS) w Afganistanie, Inherent Resolve (OIR) w Iraku i Syrii oraz wiele innych działań wymierzonych w terrorystów. Ponadto fundusze te przeznaczane są na misję European Reassurance Initiative (ERI), dzięki której możliwe jest wzmocnienie obecności wojskowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Środki te pozwolą ponadto zwiększyć liczebność Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych. Łączna liczba wojskowych w służbie czynnej US Army wynosi obecnie 1 314 000 żołnierzy. Po zmianach w armii służyłoby 2 129 900 wojskowych.

Przewidziane są również podwyżki dla personelu wojskowego (o 2.1 proc.) i cywilnego (o 1.9 proc.) Największą część budżetu pochłoną jednak wydatki, związane z utrzymaniem oraz operacyjnością (223.3 mld). Koszt utrzymania personelu to 141.6 mld a nowe zakupy to dodatkowe 115 mld. Kolejne 82,7 mld dolarów przewidzianych jest na prace badawczo-rozwojowe w armii.