W ostatnich dniach w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki (CSŁiI) w Zegrzu odbył się trening sztabowy pod kryptonimem Zapas-17.

Tematem treningu było „Mobilizacyjne rozwinięcie CSŁiI w warunkach zakłóceń”. Głównym jego celem było doskonalenie organizacji pracy obsad elementów bazy mobilizacyjnej po otrzymaniu zadania . W trakcie treningu działała praktycznie grupa rekonesansowo-przygotowawcza oraz rozwinięte zostały poszczególne elementy bazy mobilizacyjnej w wyznaczonym rejonie - czytamy na portalu zegrzyńskiego centrum. 

Kierownikiem treningu był Zastępca Komendanta CSŁiI ppłk Cezary Semeniuk, a szkolenie kontrolował Komendant Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki płk dr Ireneusz Fura. Sprecyzowane wnioski z treningu zostaną wdrożone do działalności służbowej i przyczynią się do jeszcze lepszej jakości realizacji zadań mobilizacyjnych i gotowości bojowej Centrum - informuje CSŁiI.