„Polska i Ukraina mogą razem zbudować pomyślną przyszłość, opartą na szacunku i poczuciu solidarności” – napisał prezydent Andrzej Duda w liście odczytanym w Żytomierzu na Ukrainie podczas uroczystości odsłonięcia tablicy upamiętniającej prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Tablica znajduje się na budynku z numerem jeden, przy ulicy Lecha Kaczyńskiego, nazwanej jego imieniem w 2016 roku. „Pamięci Lecha Kaczyńskiego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Przyjaciela Ukrainy” – głosi umieszczony na niej napis.

List skierowany do organizatorów i uczestników uroczystości odczytał w sobotę prezydencki minister Adam Kwiatkowski; jego treść opublikowała na swej stronie internetowej Kancelaria Prezydenta.

Andrzej Duda podkreśla w nim, że cieszy się, że władze i mieszkańcy Żytomierza pielęgnują pamięć o Lechu Kaczyńskim – „wybitnym mężu stanu i wielkim przyjacielu Ukrainy”.

Prezydent Lech Kaczyński przywiązywał ogromną wagę do relacji polsko-ukraińskich. Nasze dobre stosunki uważał osobiście za wyraz faktycznego stanu wzajemnych uczuć i postaw Polaków i Ukraińców 

– napisał prezydent. Zaznaczył, że Lech Kaczyński jako polityk postrzegał polsko-ukraińskie relacje jako niezmiernie ważny element kształtowania solidarności europejskiej i współpracy regionalnej. 

I dlatego też konsekwentnie zmierzał do budowania przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i dobrobytu narodów Europy Środkowej i Wschodniej, w której istotną rolę odgrywają oba nasze państwa 

– czytamy w liście.

Prezydent podkreślił w nim, że to przesłanie zachowuje pełną aktualność. 

Polska i Ukraina mogą razem zbudować pomyślną przyszłość, opartą na szacunku i poczuciu solidarności, pielęgnując łączące nas dziedzictwo kulturowe oraz wspólnotę najwyższych wartości 

– napisał Andrzej Duda.

Zaznaczył, że oba nasze narody bardzo wysoko cenią suwerenności swoich państw, bo mają wspólne doświadczenie jej braku i obcej dominacji. 

Z odwagą i nadzieją myślimy o dniu jutrzejszym i chcemy aktywnie działać po to, aby przyniósł on pomyślność naszym dzieciom i wnukom. I głęboko wierzę, że będziemy w stanie to osiągnąć 

– czytamy w liście.

Prezydent RP podziękował w nim za pamięć o życiu, myśli i dziele prezydenta Lecha Kaczyńskiego. 

Chciałbym życzyć nam wszystkim – Polakom i Ukraińcom – abyśmy zawsze pozostali wierni jego przesłaniu i solidarnie się wspierając, budowali przyszłość coraz lepszą dla obu naszych krajów i narodów 

– napisał prezydent Andrzej Duda.