Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych (US Air Force) rozlokowały w ubiegłym tygodniu dwanaście myśliwców F-15C Eagle wraz z trzystoma wojskowymi w Bułgarii, w ramach Zespołu Zabezpieczenia Teatru Działań (Theater Security Package) TSP.

TSP zakłada działające w ramach pakietu wsparcia dla Europy, to znaczy okresowego wzmocnienia sił powietrznych na Starym Kontynencie przez jednostki stacjonujące na co dzień w Stanach Zjednoczonych. TPS stanowi cześć natowskiej operacji Atlantic Resolve. Obecność wojsk amerykańskich w ramach tych ćwiczeń ma na celu nie tylko podniesienie interoperacyjności i wyszkolenia wojsk sojuszniczych w Europie, czy też zwiększenia kolektywnej zdolności do obrony. ale również stanowi to element odstraszania. Amerykańscy wojskowi z Ekspedycyjnej Eskadry Myśliwskiej (122nd Expeditionary Fighter Squadron) stacjonującej na co dzień w Luizjanie obecnie stacjonują w bazie Lotniczej Graf Ignatievo niedaleko miejscowości Płowdiw. Jest to jedyna dostępna w Bułgarii baza lotnicza, z której operować mogą myśliwce.