W 15. Giżyckiej Brygadzie Zmechanizowanej im. Zawiszy Czarnego (15. BZ) zakończyło się trwające od poniedziałku szkolenie żołnierzy plutonów ochrony i odwodowego z Zespołem Doradców Wojsk Specjalnych, przygotowujące do realizacji zadań w ramach VI. Zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie. 

Jak informuje oficjalny portal 15. BZ, celem szkolenia z operatorami z elitarnej Jednostki Wojskowej Komandosów z Lublińca było przygotowanie żołnierzy ze składu plutonu ochrony i plutonu odwodowego do występowania w roli eskorty doradców i osób ważnych (VIP) oraz do występowania w roli instruktorów, prowadzących zajęcia ze szkolenia ogniowego. 

Przyszli instruktorzy pod okiem komandosów z JWK doskonalili zarówno umiejętności metodycznego prowadzenia zajęć dla pozostałego stanu osobowego kontyngentu, a także szkolili się w zakresie bezpiecznej pracy z bronią i bezpiecznego obchodzenia się z nią na dystansie 5-25 m oraz taktyki, związanej z podstawowym planowaniem i realizacją przedsięwzięć z zakresu ochrony osobistej – czytamy na portalu.

Najważniejszym elementem szkolenia dla żołnierzy plutonów był jednak trening z zakresu procedury „Guardian Angel”, w tym działanie typu awaryjnego w sytuacji zagrożenia „Green on Blue”, „Insider Therat (Insider Attack)” tzn. zagrożenia, z którym żołnierze mogą spotkać się podczas wykonywania zadań w rejonie odpowiedzialności PKW – informuje 15. BZ.