PiS powołało dziś struktury odpowiedzialne za przygotowanie partii do wyborów samorządowych. Prezes Jarosław Kaczyński zdecydował o powstaniu Wojewódzkich Zespołów Samorządowych; każdym z nich kieruje poseł PiS zasiadający w Sejmie pierwszą kadencję.

Do kompetencji Wojewódzkiego Zespołu Samorządowego należy m.in. stworzenie wojewódzkiego programu PiS (do 30 listopada 2017 r.), zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla kandydatów na radnych oraz opiniowanie kandydatów w wyborach do sejmików województw i ustalanie kandydatów na prezydentów, burmistrzów i wójtów oraz do rad powiatów, miast i gmin z danego terenu.

W województwie dolnośląskim przewodniczącym Zespołu został poseł Przemysław Czarnecki, kujawsko-pomorskim pos. Łukasz Schreiber, lubelskim pos. Sylwester Tułajew, lubuskim pos. Jacek Kurzępa, łódzkim pos. Waldemar Buda, małopolskim Jarosław Szlachetka.

W Warszawie pokieruje nim poseł Paweł Lisiecki, na Mazowszu posłanka Anita Czerwińska. W woj. opolskim - poseł Bartłomiej Stawiarski, podkarpackim pos. Krystyna Wróblewska, podlaskim pos. Tadeusz Romańczuk, pomorskim pos. Marcin Horała, śląskim pos. Artur Warzocha, świętokrzyskim pos. Anna Krupka, warmińsko-mazurskim pos. Jerzy Wilk.

Na czele zespołu w woj. wielkopolskim stanie pos. Tomasz Ławniczak, a w zachodniopomorskim pos. Artur Szałabawka.

W skład Wojewódzkich Zespołów Samorządowych wchodzą, oprócz przewodniczącego, koordynatorzy okręgowi oraz przewodniczący zarządów powiatowych PiS lub komitetów powiatowych z terenu województwa.

Przewodniczący Wojewódzkiego Zespołu Samorządowego powoła Obwodowe Zespoły Samorządowe, których obszar działania stanowi okręg wyborczy do sejmiku województwa.

Przewodniczący Komitetu Wykonawczego PiS Joachim Brudziński mianuje - za wyjątkiem województw: lubuskiego, podlaskiego, opolskiego, świętokrzyskiego - koordynatorów okręgowych, których obszar działania pokrywa się z okręgami do Sejmu RP. Koordynatorem okręgowym ma także zostać parlamentarzysta, który zasiada pierwszą kadencje w parlamencie, a w przypadku braku takiego - radny sejmiku województwa z danego okręgu.

Prezes Kaczyński zobowiązał też pozostałych parlamentarzystów PiS oraz ministrów - członków partii do aktywnego uczestnictwa w pracach Wojewódzkich Zespołów Samorządowych.

Wybory samorządowe mają się odbyć jesienią 2018 roku.