Około 100 osób, w tym nauczyciele, przedstawiciele ZNP i politycy opozycji, pikietowało przed siedzibą MEN. Protestujący domagali się „natychmiastowego zatrzymania” reformy edukacji i zapowiedzieli strajki - 10 marca rodzicielski i 31 marca nauczycielski.  Resort edukacji w rozesłanym do szkół liście odpowiedział nauczycielom.
 
Ministerstwo Edukacji Narodowej podkreśla, że nie jest stroną sporu.
 
Jak wynika z rozesłanego do mediów komunikatu MEN z inicjatywy minister edukacji pod koniec listopada 2016 r. powołany został zespół do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty, w skład którego wchodzą wszystkie reprezentatywne nauczycielskie związki zawodowe, w tym ZNP, organizacje jednostek samorządu terytorialnego oraz przedstawiciele ministerstw prowadzących szkoły i placówki oświatowe.

- Zespół pracuje nad rozwiązaniami dotyczącymi awansu zawodowego, czasu pracy nauczycieli i ich wynagrodzeń. W kwietniu, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, pokażemy harmonogram podwyżek dla nauczycieli. Dodatkowo w tym roku, po raz pierwszy od 2012 zagwarantowaliśmy waloryzację pensji nauczycieli i zapewniliśmy jej finansowanie w kwocie 418 mln zł.
 Wprowadzamy zmiany, które mają na celu przeciwdziałanie niżowi demograficznemu, w wyniku którego w ostatnich latach pracę straciło ponad 45 tys. nauczycieli. Reforma edukacji pozwoli na zatrzymanie tej tendencji. W systemie pojawi się dodatkowych 5 tys. Etatów. - czytamy w komunikacie.

Jak się dowiadujemy, do wszystkich szkół został dziś także wysłany list minister Anny Zalewskiej, w którym wskazano bieżące działania ministerstwa na rzecz nauczycieli, w tym także najbliższe plany resortu.

- W odpowiedzi na postulaty środowiska oświatowego chcemy skupić się na przygotowaniu rozwiązań na rzecz wzmocnienia warunków funkcjonowania oświaty, w tym finansowania oświaty, doskonalenia zawodowego nauczycieli czy szkoleniach związanych z nową podstawą programową. Jednocześnie dziękujemy wszystkim nauczycielom, dyrektorom szkół, którzy aktywnie włączyli się w proces wdrażania reformy edukacji, brali udział w spotkaniach dotyczących wprowadzanych zmian i przekazywali nam swoje opinie i sugestie. Obecnie jesteśmy na etapie wdrażania reformy edukacji, blisko współpracując ze środowiskiem oświatowym dla dobra polskiej szkoły – informuje MEN.

 
Pełna treść litu minister edukacji narodowej dostępna TUTAJ.