Stan przestrzegania przepisów prawa pracy jest niezadowalający. W 2015 r. stwierdzono prawie 87 tys. wykroczeń przeciwko prawom pracownika. Budżet stracił na tym 6 miliardów złotych – wynika ze sprawozdania Głównego Inspektora Pracy.

Unikanie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, bezprawne nadużywanie umów cywilnoprawnych, nieterminowe wypłacanie wynagrodzeń czy nierzetelne rozliczanie czasu pracy to największe z naruszeń prawa pracy. 

PIP w 2015 r. wydał ponad siedem tysięcy decyzji nakazujących natychmiastowe wypłacenie wynagrodzenia. Urzędnicy wyegzekwowali również 207,5 mln zł należności ze stosunku pracy.

Spośród 12,5 miliona pracowników w 2015 roku około 600 tys. wykonywało pracę nielegalnie. Budżet państwa stracił na tym procederze ponad 6 mld zł – powiedział w Sejmie Roman Giedrojć, Główny Inspektor Pracy.

Inspektorzy wykryli również ponad 8,3 tys. tak zwanych śmieciówek, które należałoby zamienić na klasyczne umowy o pracę.

Jak wynika z danych PIP w 2015 r. na czarno zatrudnionych było 1,2 tys. obcokrajowców z czego 989 osób to obywatele Ukrainy.