Ponieważ nie znamy dnia swojej śmierci, traktujemy nasze życie jako niewyczerpane źródło. Ta prawidłowość jest szczególnie widoczna przed 60. rokiem życia. Tymczasem nasze ziemskie życie nie jest niestety źródłem niewyczerpanym – możemy przecież odwiedzić wspaniałe miejsca, spotykać się z bliskimi ludźmi tylko określoną liczbę razy.
 
Co zrobić, by umieć pogodzić się z przemijaniem czasu, ze starzeniem się naszego ciała? Co zrobić, by żyć pogodnie i osiągnąć mądrość serca?
 
Mądrość psalmu
W starożytnym Izraelu psalmiście nieobce było to doświadczenie, a natchniony tekst przybliża nas do odpowiedzi.

Bo tysiąc lat w Twoich oczach 
jest jak wczorajszy dzień, który minął, 
niby straż nocna. 
Miarą naszych lat jest lat siedemdziesiąt 
lub, gdy jesteśmy mocni, osiemdziesiąt; 
a większość z nich to trud i marność: 
 bo szybko mijają, my zaś odlatujemy. 
Naucz nas liczyć dni nasze, 
abyśmy osiągnęli mądrość serca. 

Psalm 90, 4.10.12


Czymże więc jest czas? Jeśli nikt mnie o to nie pyta, wiem. Jeśli pytającemu usiłuję wytłumaczyć, nie wiem (św. Augustyn).

Czas to nasze najcenniejsze dobro. Kto posiadł umiejętność dobrego zarządzania czasem, temu łatwiej żyć.              
 
Psychologiczna miara czasu
Na subiektywny odbiór długości czasu, który przemija, wpływa przede wszystkim wiek. Dla pięciolatka okres roku to jedna piąta jego życia, dla siedemdziesięciolatka to zaledwie jedna siedemdziesiąta życia. Ludzie starsi mają zazwyczaj odczucie, że czas biegnie bardzo szybko, a dzieci i młodzież – odwrotnie, czas im się dłuży. Kolejny czynnik naszego subiektywnego odczucia to tempo życia oraz ilość przyjmowanych informacji. Według opinii naukowców porcja informacji, która mogła docierać do przeciętnego chłopa w średniowieczu w ciągu jego całego życia, to zawartość kilku współczesnych miesięczników.

Św. Beda Wielebny – angielski benedyktyn z przełomu VII i VIII wieku – był uczonym, o którym się mówiło, że w dużej części obejmował umysłem całą dostępną wtedy wiedzę.

Oczywiście występuje tu prosty mechanizm: im tempo życia szybsze, a zalew wiedzy i informacji większy, tym czas płynie szybciej. Warto więc celebrować przemijanie dobrego czasu, cieszyć się chwilą obecną, zmniejszyć tempo życia, bardziej dozować przyjmowanie informacji. Wiedza nigdy nie była równoznaczna z mądrością, tak jak bogactwo nie jest równoznaczne ze szczęściem.