W Dowództwie Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych odbyła się główna konferencja planistyczna do przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia taktyczno-specjalnego z zakresu reagowania kryzysowego pod kryptonimem Kaper-17 – podaje oficjalny portal DO RSZ.

Celem konferencji było przedstawienie koncepcji przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia oraz zakończenie prac, związanych z przebiegiem planowanego epizodu. Przedstawiono propozycję struktury, obsady etatowej, rozmieszczenia kierownictwa ćwiczenia oraz składu i rozmieszczenia ćwiczących. Omówiono koncepcję organizacji systemu łączności i informatyki podczas ćwiczenia, a także przedstawiono zasadnicze terminy planistyczne – czytamy. 

Ćwiczenie Kaper-17 to jednostronne, wieloszczeblowe ćwiczenie taktyczno-specjalne z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym z morza, którego celem jest zgrywanie i sprawdzanie procedur współdziałania i przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym na obszarach morskich. Kaper-17 planowany jest na maj br.