Przedstawiciele resortu obrony Chorwacji zaprezentowali plan budżetu obronnego na rok 2017. Wydatki w tym roku na obronność mają zostać zwiększone po raz pierwszy od sześciu lat i wynieść mają około 622 milionów dolarów (4.28 miliarda kun) co stanowić ma 1.23 PKB Chorwacji.

Wydatki w 2017 roku mają wzrosnąć o 7 proc. w porównaniu do roku ubiegłego czyli o około 400 milionów kun. Fundusze te w głównej mierze zostaną przeznaczone na utrzymanie w dobrym stanie infrastruktury wojskowej oraz na pensje i emerytury żołnierskie. Dużym wydatkiem ma być nowy ośrodek dowodzenia, który powstaje w miejscowości Petrinja, leżącej w żupani sisacko-moslawińskiej. W budżecie obronnym przeznaczono około 1.3 miliarda kun na zakup nowego sprzętu w tym na pięć nowych łodzi patrolowych, modyfikacje samobieżnych haubicoarmat PzH 2000, zakup lekkich śmigłowców OH-58D Kiowa Warrior (na zdjęciu) oraz średnich śmigłowców transportowych, modernizacje czołgów M-84. Warto jednak podkreślić, iż budżet obronny Chorwacji jest nadal niewielki w porównaniu chociażby z rokiem 2008 roku, kiedy na te cele przeznaczano 1.26 miliarda dolarów.