Wszystkie interwencje funkcjonariuszy mają być rejestrowane. Ma to umożliwić umieszczenie na policyjnych mundurach specjalnych kamer. Takie zmiany proponuje minister Mariusz Błaszczak w ramach Programu Modernizacji Służb Mundurowych.

Sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych pozytywnie zaopiniowała program przygotowany przez resort kierowany przez Mariusza Błaszczaka. Zmiany dotyczą głównie trzech filarów: inwestycji budowlanych, wymiany sprzętu i wyposażenia funkcjonariuszy oraz wzrostu wynagrodzeń.

Jedną z najbardziej spektakularnych propozycji jest umieszczenie na policyjnych mundurach specjalnych kamer, których zadaniem byłoby rejestrowanie wszystkich interwencji.

- Chcemy zaprowadzić standardy, że na mundurach policjantów zostaną umieszczone kamery rejestrujące ich interwencje. Nie są to duże koszty, a takie narzędzie pozwoli nam rozstrzygnąć wiele niejasności – wyjaśnia minister Mariusz Błaszczak.