Niezwykle trudno jest znaleźć idealną skalę pozwalającą bezspornie ustalić, w jakim stopniu mieszkańcy jakiegoś kraju są zadowoleni z życia. Mieszkańcom państw naszego regionu wydaje się, że taką miarą może być emigracja. Uciekając z ojczystego kraju, ludzie udzielają jednoznacznej odpowiedzi na pytanie: „Czy u was jest dobrze?”. Czy na Litwie jest ludziom dobrze? Badania socjologów wskazują, że w październiku z Litwy chciało emigrować 38,5 proc. mieszkańców. Nic zatem dziwnego, że w jesiennych wyborach parlamentarnych litewscy obywatele postanowili zmienić władzę, powierzając mandat do rządzenia Związkowi Rolników i Zielonych. Czy zmiany na lepsze są możliwe? W sąsiedniej Polsce przed rokiem chęć emigracji zarobkowej deklarowało 21 proc. mieszkańców. Po roku rządów Prawa i Sprawiedliwości za chlebem chce wyjechać już tylko 12 proc. Polaków. Nam na Litwie pozostaje więc mieć nadzieję, że nowe litewskie władze również potrafią w ciągu roku sprawić, iż i nasz kraj stanie się bardziej atrakcyjny i przyjazny dla zwykłych obywateli. Oby również na Litwie zaczęła się dobra zmiana. Czekają na nią zarówno Litwini, jak i litewscy Polacy.

*Autor jest Redaktorem Naczelnym ​„Kuriera Wileńskiego”

CZYTAJ WIĘCEJ: Współpraca „Codziennej” z „Kurierem Wileńskim”. Dwa dzienniki – jedna słuszna sprawa