- Tworzycie naturalne zaplecze Obrony Terytorialnej jako piątego Rodzaju Sił Zbrojnych - stwierdził minister obrony narodowej Antoni Macierewicz, który wziął udział w konferencji dotyczącej współpracy MON z organizacjami proobronnymi. - Macie jedną partię polityczną, jedno zaangażowanie polityczne. Tą partią jest Polska, żadna inna - podkreślił.

Wczoraj odbyła się „Konferencja sprawozdawczo-planistyczna dotycząca współpracy MON z organizacjami proobronnymi w 2016-2017 roku”. Wzięło w niej udział ponad stu przedstawicieli najważniejszych organizacji z całego kraju.

Szef MON Antoni Macierewicz podziękował im:
 

Wy czynem swoim cały czas budowaliście patriotyzm. Bez waszej determinacji, bez ruchu proobronnego nie byłoby dążenia do przemiany i odbudowy Wojska Polskiego. Tworzycie naturalne zaplecze Obrony Terytorialnej jako piątego Rodzaju Sił Zbrojnych.
 mjr Robert Siemaszko/CO MON
 

Chodzi o zachowanie jak największej jedności, spójności i współdziałania wszystkich organizacji ruchu proobronnego. Ujednolicania waszych wewnętrznych regulaminów, ćwiczenia, przy zachowaniu waszej odrębności i różnorodności, to jest oczywiste. Ważne jest,  abyście według podobnego modelu ćwiczyli, szkolili swoich członków i realizowali tą kluczową funkcję, która na was spada, czyli łączenie wysiłku bezpieczeństwa struktur samorządowych i rządowych z wysiłkiem Ministerstwa Obrony Narodowej 


- podkreślił.


mjr Robert Siemaszko/CO MON

Minister Macierewicz zapewnił, że Ministerstwo Obrony Narodowej udzieli wsparcia dla działalności statutowej stowarzyszeń proobronnych oraz paramilitarnych. Na pomoc mogą liczyć stowarzyszenia i organizacje, które wykazują aktywność i zaangażowanie w zakresie budowy społecznego zaplecza Sił Zbrojnych RP oraz szkolenia wojskowego młodzieży klas mundurowych i rezerw osobowych.

Macie jedną partię polityczną, jedno zaangażowanie polityczne. Tą partią jest Polska, żadna inna. Tą partią jest naród, tą partią jest społeczeństwo polskie, tą partią jest Polka i Polak, którzy mają być w każdym momencie gotowi do tego, żeby stanąć wtedy, kiedy zagrozi ojczyźnie najwyższe niebezpieczeństwo. Tą partią jest wychowanie patriotyczne. Nic więcej. Tyle, aż tyle i tylko tyle.


- tłumaczył szef MON.