W dn. 2-3 listopada br. szef Sztabu Generalnego WP gen.  Mieczysław Gocuł wziął udział w konferencji bezpieczeństwa, organizowanej przez Turecko-Azjatyckie Centrum Studiów Strategicznych oraz Turecki Instytut Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa w Stambule.

Celem konferencji zatytułowanej "Change in State Nature: Border Security" była analiza zmian, jakie zaszły w ostatnim czasie w architekturze bezpieczeństwa międzynarodowego oraz wpływu polityki wewnętrznej i zagranicznej poszczególnych państw na rozwój sytuacji w obszarze bezpieczeństwa – czytamy na portalu SG WP.

W trakcie obrad, oprócz tradycyjnych tematów, czyli bezpieczeństwa w wymiarze globalnym i regionalnym, bezpieczeństwa energetycznego oraz cyberbezpieczeństwa, wskazano na żywność, środowisko i zdrowie jako czynniki, wpływające na odczuwanie bezpieczeństwa przez człowieka.