„Codzienna” i „Kurier Wileński” – jedyny polski dziennik wydawany na wschód od Rzeczypospolitej – rozpoczynają współpracę. Od najbliższego numeru przez kilka tygodni na łamach „KW” gościć będą nasi autorzy. – Każdy kontakt z Polską jest dla nas ważny i bardzo się cieszę, że „Codzienna” interesuje się sprawami litewskimi – mówi redaktor naczelny „KW” Robert Mickiewicz.

Tradycja regularnie wydawanej polskiej prasy w Wilnie sięga roku 1760, kiedy to jezuici zaczęli wydawać cotygodniowy „Kurier Litewski”. Po kasacie zakonu zmieniały się siedziby periodyku i nazwy – aż w 1840 r. gazeta otrzymała nazwę „Kurier Wileński”. Zamknięta po Powstaniu Styczniowym gazeta została reaktywowana w 1905 r., pod redakcją Elizy Orzeszkowej. W okresie międzywojennym „Kurier Wileński”, obok „Słowa” Stanisława Mackiewicza i endeckiego „Dziennika Wileńskiego”, był jednym z trzech opiniotwórczych wileńskich dzienników, czytanym również w innych częściach Polski.

Po napaści na Polskę przez sowiecką Rosję 17 września 1939 r. „KW” został zamknięty i – poza próbą wydawania pod litewską administracją w 1940 r. – zniknął z rynku. Zastąpił go ostatecznie wydawany od 1953 r. „Czerwony Sztandar”. Mimo że dziennik ten był oficjalnie periodykiem partii komunistycznej, dzięki posiadaniu polskiej gazety Polacy na Litwie zachowali język, a interwencje dziennikarzy ratowały polskie instytucje oświatowe i uchroniły polskie cmentarze przed zniszczeniem przez sowieckie władze. To w pomieszczeniach gazety miały miejsce jedne z pierwszych spotkań „Sąjūdisu” – organizacji, która wywalczyła niepodległość Litwy. A osoby związane z gazetą tworzyły grupę inicjatywną Związku Polaków na Litwie.

Choć dziennik, już po powrocie w 1990 r. do nazwy „Kurier Wileński”, przygniotły problemy finansowe, od roku 2000 jest on wydawany przez wileńską rodzinę Klonowskich i nadal pełni funkcję pioniera. Był on m.in. pierwszym dziennikiem na świecie, który zaczął używać fotografii cyfrowej. Od 2005 r. ta jedyna polska gazeta codzienna na Wschodzie należy do Stowarzyszenia Dzienników Mniejszości Narodowych i Etnicznych „Midas”.W ciągu najbliższych kilku tygodni trwać będzie wymiana między „Kurierem Wileńskim” a „Codzienną”. Na łamach „KW” zagoszczą m.in. Wojciech Mucha, Hanna Shen, Sabina Treffler, Konrad Wysocki i Jacek Liziniewicz. Z kolei na naszych stronach będzie można przeczytać teksty wileńskich redaktorów.


To niezwykle istotne, że w poczytnym polskim dzienniku ukażą się materiały z Wilna i czytelnicy „Codziennej” będą nas mogli poznać bezpośrednio

podkreśla naczelny „KW” Robert Mickiewicz.


fot.: Marian Paluszkiewicz Kurier Wileński - Redaktor naczelny „KW” Robert Mickiewicz (po lewej) i wydawca „KW” Zygmunt Klonowski (po prawej)


fot.: Marian Paluszkiewicz Kurier Wileński - Zespół redakcyjny „Kuriera Wileńskiego”