Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych RP współuczestniczył w przygotowaniu i przeprowadzeniu dwudniowego ćwiczenia obronnego miasta Bydgoszczy.

Jak podaje oficjalna strona IWSZ, ćwiczenia zorganizowane w dn. 18-19 października wraz z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Bydgoszczy dedykowane były dla kadry kierowniczej Urzędu Miasta, kierowników miejskich jednostek organizacyjnych oraz kadry kierowniczej Starostwa Powiatowego.

Szkolenie odbyło się w dwóch etapach. Pierwszego dnia (tzw. część cywilna) odbyła się w szkole podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy. Drugi dzień (tzw. wojskowy) przeprowadzony został na placu ćwiczeń strzelnicy garnizonowej.

Z dużym zainteresowaniem spotkały się zajęcia z survivalu, czyli praktycznych sposobów przetrwania, połączone z przygotowaniem posiłku z indywidualnej racji żywnościowej „S-R”. Uczestnicy szkolenia mieli także okazję odbyć strzelanie z wykorzystaniem trenażera strzeleckiego oraz wykonać rzut granatem ćwiczebnym – podaje Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych.