– Zgodnie z planem, 7 października Polska złożyła w Nowym Jorku wszelkie dokumenty związane z ratyfikacją Porozumienia paryskiego – powiedział minister środowiska Jan Szyszko.

– Porozumienie paryskie jest szansą dla zrównoważonego rozwoju świata,  w tym Polski. W odróżnieniu od Protokołu z Kioto stawia sobie ono za cel zmniejszenie koncentracji CO2 w atmosferze jak najszybciej, jak najtaniej i jak najbardziej efektywnie. Możemy tego dokonać na dwa sposoby – poprzez redukcję emisji dzięki nowym technologiom, ale także poprzez pochłaniania gazów cieplarnianych przez lasy – mówił prof. Jan Szyszko podczas briefingu prasowego.

– Polska posiada bogate złoża węgla kamiennego i brunatnego. Porozumienie paryskie gwarantuje nam, że dalej będziemy mogli korzystać z tych zasobów. Emisję będziemy redukować, między innymi, poprzez stosowanie najnowszych technologii przy budowie nowych bloków energetycznych. Z drugiej strony wykorzystamy proces pochłaniania CO2 przez lasy. Dzięki  temu możemy nie tylko zmniejszać koncentrację dwutlenku węgla w atmosferze, ale także wykorzystać go do regeneracji gleb i lasów, a przez to wpływać na poprawę jakości wody, powietrza i ochronę bioróżnorodności. Te działania wpisują się w politykę zrównoważonego rozwoju i mogą być przykładem dla innych państw – dodał minister Szyszko.

Podziękował również premier Beacie Szydło, prezydentowi Andrzejowi Dudzie, posłom, senatorom i wszystkim, którzy przyczynili się do zawarcia Porozumienia paryskiego.

Ten sukces w dążeniu do zawarcia porozumienia był możliwy tylko dzięki konsekwentnemu działaniu polskiego rządu, które ma miejsce począwszy od konferencji COP21 w Paryżu

– powiedział minister Jan Szyszko.

Porozumienie ratyfikowały wcześniej takie państwa jak Chiny, Stany Zjednoczone, Brazylia, Kanada, Meksyk,Austria, Francja, Niemcy, Węgry, Malta, Portugalia i Słowacja.