W Bułgarii przyjęto ustawę wprowadzającą całkowity zakaz noszenia burek. Zgodnie z nowymi przepisami, za pojawienie się w burce w miejscu publicznym będą grozić kary finansowe.

Pierwsza grzywna wyniesie 200 lewów (100 euro), a jeśli zakaz zostanie naruszony ponownie, stawka wzrasta do 1500 lewów (750 euro). Natomiast urzędniczki państwowe za naruszenie nowego prawa zapłacą odpowiednio 500 lewów (250 euro) i 2000 lewów (1000 euro).

Przepisy, które zakazują noszenia burek, dotyczą nie tylko Bułgarów, ale i przyjezdnych, którzy postanowią odwiedzić ten kraj.