Rola Polski w Europie Środkowo-Wschodniej - to temat debaty prowadzonej przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej (RODM), która odbędzie się w poniedziałek, 26 września br. o godzinie 14.15 sali Klubu Marchołt, w Katowicach przy ul. Warszawskiej 37.

W dyskusji wezmą udział między innymi Petruška Šustrová - b. wiceminister spraw wewnętrznych i Jan Ruml - b. minister spraw wewnętrznych Republiki Czeskiej, Leonardas Vilkas – członek konspiracyjnej Ligi Wolności Litwy, tłumacz literatury polskiej oraz dr Jerzy Targalski – politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Moderatorem debaty będzie redaktor Jacek Filus.

Uczestnicy spotkania rozmawiać będą nie tylko o historycznej roli Polski i o jej zadaniach obecnie, ale i o oczekiwaniach w przyszłości, na tle destabilizacji państw Europy Zachodniej i imperialistycznej polityki Rosji.

Zakończenie spotkania przewidywane jest na godzinę 18.00. Impreza jest finansowana z funduszy MSZ.