W czwartek, 15 września br., w ramach Strategicznego Przeglądu Obronnego, odbyła się konferencja pt. „Środowisko bezpieczeństwa – szanse i zagrożenia”, w której uczestniczył podsekretarz stanu Tomasz Szatkowski – informuje Ministerstwo Obrony Narodowej.

Celem konferencji, zorganizowanej z udziałem środowisk eksperckich, było omówienie czynników obronności Polski i zagrożeń wojskowych w  perspektywie do 2030 r. i dalszej. W konferencji wzięło udział kilkudziesięciu przedstawicieli świata akademickiego, organizacji pozarządowych oraz administracji państwowej. Dyskusja odbywała się w ramach czterech paneli problemowych, poświęconych politycznym, ekonomiczno-społecznym i technologicznym czynnikom obronności Polski, a także zagrożeniom wojskowym. Uczestnicy dyskusji zwracali uwagę na szeroki zakres wyzwań i zagrożeń, stojących przed państwem polskim w kontekście dynamicznie następujących zmian w środowisku geopolitycznym – czytamy na oficjalnym portalu resortu obrony narodowej. 

Wnioski z konferencji zostaną uwzględnione w pracach nad raportem ze  Strategicznego Przeglądu Obronnego – informuje MON.