Dzisiaj w Parlamencie Europejskim w Brukseli z inicjatywy europoseł PiS Jadwigi Wiśniewskiej miała miejsce konferencja prasowa oraz seminarium naukowe z udziałem ministra ochrony środowiska, Jana Szyszki, dyrektora lasów państwowych Krzysztofa Tomaszewskiego, doktora habilitowanego Stanisława Małka, który przedstawił opinię Rady Naukowej Leśnictwa oraz księdza Tomasza Duszkiewicza, a także przedstawicieli lokalnej społeczności poświęcona działaniom mającym na celu ochronę Puszczy Białowieskiej.
 
Celem konferencji było pokazanie, że Puszcza Białowieska w obecnym kształcie to efekt wielowiekowej działalności człowieka i bez jego czynnej ochrony oraz ingerencji sama nie poradzi sobie z wieloma problemami, jak np. epidemią kornika drukarza, która coraz bardziej się rozprzestrzeniając, powoduje nieodwracalne zniszczenia. Skala tych zniszczeń jest ogromna i obejmuje obszar ponad 4 tysięcy hektarów, a na terenach nadleśnictw gospodarczych, które stanowią 5/6 obszaru Puszczy, uschło aż 25 proc. drzew.

To właśnie dzięki mądrym decyzjom polskich leśników dziś w Puszczy Białowieskiej możemy spotkać gatunki zwierząt i roślin, które już dawno zniknęły z map Europy Zachodniej

- mówiła europoseł Jadwiga Wiśniewska.
 
Ponadto należy zwrócić uwagę, iż w dyskusji nt. Puszczy Białowieskiej lokalna społeczność jest zbyt często pomijana i dyskryminowana, a decyzje poprzedniego kierownictwa resortu środowiska dot. Puszczy zapadały bez konsultacji z nią.

W efekcie dzisiaj mieszkańcom Puszczy Białowieskiej, którzy ogrzewają swoje domy drewnem, dowozi się je z oddalonych o 70 km nadleśnictw, podczas gdy miliony metrów sześciennych puszczańskiego drewna gniją

- powiedział minister Szyszko, dodając, iż jest to efekt powstrzymywania leśników przed prowadzeniem zrównoważonej gospodarki leśnej, co w konsekwencji doprowadziło do wielu chorób drzew oraz zamarcia wielu milionów drzew puszczańskich i zanikania cennych siedlisk przyrodniczych, także tych chronionych w ramach unijnej sieci Natura 2000.
 
Jak zaznaczył minister środowiska w związku z zaistniałą sytuacją obecny rząd wprowadził program naprawczy, by zapobiec dalszej degradacji Puszczy i odtworzeniu cennych siedlisk przyrodniczych. „Program dla Puszczy Białowieskiej” obejmuje przeprowadzenie szczegółowych badań nad obecnym stanem środowiska przyrodniczo-kulturowego w Puszczy Białowieskiej, które następnie pozwolą określić preferowane kierunki działań, a także wskażą, w jaki sposób najlepiej chronić zasoby przyrodnicze przy pomocy zrównoważonej gospodarki leśnej. Jednocześnie w odpowiedzi na apel ekologów na obszarze 17,6 tys. ha. zostaną wyodrębnione tzw. obszary referencyjne, które będą pozostawione bez jakiejkolwiek ingerencji człowieka.

Będziemy analizować, jak na tych obszarach będą rozwijać się siedliska roślin i zwierząt, a także porównamy emisje CO2 do atmosfery

- zakończył minister środowiska.
 
Po konferencji i seminarium odbędzie się otwarcie wystawy pt. „Puszcza Białowieska – lasy naturalne czy też dziedzictwo kulturowe miejscowej ludności”, którą można oglądać w Parlamencie Europejskim przez najbliższy tydzień.