Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie z okazji Światowych Dni Młodzieży, pokazuje na krakowskim rynku wystawę „Tradycje chrześcijańskie w wojsku polskim. Polskie duszpasterstwo wojskowe".

Od 966 r. do czasów współczesnych chrześcijaństwo jest obecne w dziejach narodu polskiego. Towarzyszyło mu w czasach dawnej wielkości, w chwilach zwycięstw i porażek, w dobie rozbiorów i obu wojen światowych, w czasach odbudowy państwowość po odzyskaniu niepodległości, aż do chwili obecnej.

Symbolika chrześcijańska towarzyszyła na przestrzeni wieków także żołnierzowi polskiemu. Znak krzyża widnieje na dawnych polskich chorągwiach i sztandarach wojskowych. Czerwony krzyż widniał na białym płacie chorągwi husarskiej z XVII w. Podobnie wzór czerwonego krzyża wykorzystano na sztandarach Wojska Polskiego, poczynając od okresu II Rzeczypospolitej aż po czasy nam współczesne. Krzyże kawalerskie noszono na czapkach oficerskich Kawalerii Narodowej, na ładownicach oficerskich i na biżuterii patriotycznej w dobie powstań narodowych. 

Także odznaczenia wojskowe i cywilne przybrały formę krzyża. Jest to bezpośrednie i dalekie następstwo wydarzeń z 966 r., które skłania do zastanowienia i refleksji nad historią Polski i Europy.