28 lipca Austro-Węgry wypowiedziały wojnę Serbii. To zapoczątkowało „zasadę domina” w skomplikowanych łańcuchu powiązań, układów i sojuszy ówczesnego świata i było początkiem I wojny światowej, w której straciło życie blisko 10 mln żołnierzy.

24 lipca 1914 r. rząd rosyjski stwierdził, iż będzie bronił Serbii, jeśli zaatakują ją Austro-Węgry. Brytyjczycy wyszli więc z propozycją zwołania międzynarodowej konferencji, aby rozwiązać ten, wydawałoby się lokalny, spór. Jednak 28 lipca Austro-Węgry wypowiedziały wojnę Serbii, w związku z czym Rosja zarządziła częściową mobilizację, aby pokazać swe poparcie dla Serbów. Następnego dnia zmieniła zdanie i ogłosiła powszechną mobilizację. Z kolei Niemcy zagroziły, że wypowiedzą wojnę, jeśli Rosja nie odwoła owej mobilizacji. W odpowiedzi na to także Francja ogłosiła mobilizację, co spowodowało wypowiedzenie wojny przez Niemcy nie tylko Rosji, ale i Francji. 2 sierpnia wojska niemieckie weszły do Luksemburga, żądając od Belgii przepuszczenia ich na teren Francji. Ponieważ pogwałcili przy tym neutralność Belgii, otrzymali ultimatum od Wielkiej Brytanii, a następnego dnia Albion wypowiedział Niemcom wojnę. Odpowiedzią niemiecką było ogłoszenie stanu wojny z Belgią. Do konfliktu przystąpiła nawet Japonia związana umowami sojuszniczymi z wielką Brytanią. Austro-Węgry wypowiedziały wojnę Rosji 5 sierpnia, a kilka dni później najpierw Francja, a następnie Wielka Brytania wystąpiły przeciw Austro-Węgrom.

Machina Wielkiej Wojny nabierała coraz większego rozpędu.