Kolejne kraje zwiększają swoje zaangażowanie w walce z Państwem Islamskim. Rząd w Sztokholmie zamierza dwukrotnie powiększyć kontyngent stacjonującego w Iraku.

35 żołnierzy szwedzkich zostało wysłanych do Iraku w sierpniu zeszłego roku tym samym przystępując do koalicji 60 państw wymierzonej w ISIS. Ich zadaniem jest szkolenie kurdyjskich sił. Szwedzi zapoznają Peszmergów z taktyką walki w miastach, ćwiczą z nimi ochronę przed atakami chemicznymi oraz prowadzą szkolenia z udzielania pierwszej pomocy. Oprócz zakładanego zwiększenia liczby żołnierzy z 35 do 70 planowane jest również rozmieszczenie oddziałów zapewniających wsparcie medyczne. Decyzje w sprawie zwiększenia zaangażowania Szwecji w walkę z ISIS mają zostać ogłoszone w następnym tygodniu w Waszyngtonie, gdzie odbędzie się spotkanie państw zaangażowanych w międzynarodową interwencję przeciwko Państwu Islamskiemu.