Ukraina i jej współpraca z państwami NATO były jednymi z najważniejszych tematów zakończonego wczoraj szczytu Sojuszu w Warszawie. Pomoc władzom w Kijowie zaoferował m.in. Sekretarz Generalny NATO, Jens Stoltenberg oraz prezydent Stanów Zjednoczonych, Barack Obama. Również Polska zamierza zacieśnić współpracę z Ukrainą, zwłaszcza w sferze wojskowo-technicznej.

Przy okazji bilateralnych rozmów na szczycie NATO, Polska i Ukraina sporządziły wspólny protokół w sprawie wprowadzenia zmian do Porozumienia między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o wzajemnych dostawach uzbrojenia, techniki wojskowej i świadczenia usług o charakterze wojskowo-technicznym, sporządzonego w Kijowie dnia 10 października 1996 r., nadając nowy impuls dla rozwoju polsko-ukraińskiej współpracy wojskowo-technicznej. 

Jak informuje Ministerstwo Obrony Narodowej RP, dokument ułatwi realizację projektów dwustronnych, a także będzie sprzyjał określaniu jej perspektywicznych obszarów. Porozumienie zakłada m.in. powołanie grupy roboczej do spraw współpracy wojskowo-technicznej, działającej w ramach Polsko-Ukraińskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Gospodarczej. Jednym z celów porozumienia jest wspieranie na szczeblu rządowym działań, zmierzających do nawiązywania i rozwoju współpracy pomiędzy polskimi i ukraińskimi przedsiębiorstwami.