Przy okazji szczytu NATO w Warszawie minister obrony narodowej Antoni Macierewicz parafował szereg porozumień z innymi krajami w sferze obronności i wymiany doświadczeń. Jednym z nich jest list intencyjny, podpisany z przedstawicielami strony tureckiej w sprawie współpracy w zakresie rozwijania zdolności walki radioelektronicznej. 

Jak informuje resort obrony narodowej, podpisany list dotyczy pozyskania, we współpracy międzynarodowej, zdolności w zakresie prowadzenia działań radioelektronicznych w przestrzeni powietrznej. Są to istotne zdolności w kontekście obecnej sytuacji bezpieczeństwa w regionie i przeciwdziałania zagrożeniom typowym dla współczesnego pola walki. List Intencyjny stanowi wyraz woli politycznej rozpoczęcia prac, poprzez ustanowienie grupy roboczej w celu wymiany informacji i doświadczeń w tej dziedzinie.

Mamy problem ze zdolnościami antydostępowymi w wielu wymiarach, m.in. obrony powietrznej i przeciwrakietowej. Problem uwidacznia się też w wymiarze elektronicznym. Podpisany przez Polskę i Turcję list intencyjny jest jednym z elementów, które pozwolą lepiej poradzić sobie z tego typu zagrożeniami - powiedział obecny na szczycie NATO w Warszawie szef Sztabu Generalnego WP, gen. Mieczysław Gocuł.