Sojusz Północnoatlantycki chce zwiększyć swoje możliwości rozpoznania, rekonesansu i wywiadowcze. Mają one podtrzymywać możliwości NATO do skutecznej obrony i odstraszania. Możliwości wczesnego wykrycia zagrożenia jest jednym z tematów jakie są poruszane podczas szczytu NATO w Warszawie.

Połączony Wywiad, Obserwacja i Rozpoznanie (JISR) powołany został do życia w 2012 roku podczas szczytu NATO w Chicago. Głównym celem JISR jest zdolności do pozyskiwania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji rozpoznawczych. System ten bazuje na Sojuszniczym Systemie Obserwacji Obiektów Naziemnych z Powietrza (AGS) , który  będzie w pełni gotowy od 2018, kiedy to będzie miał do dyspozycji 5 dronów Global Hawk. Korzystają ponadto z samolotów AWACS  i środków jakie dysponują państwa narodowe.