21 czerwca 2006 r. Sejm V kadencji w drodze uchwały ustanowił 28 czerwca Dniem Pamięci Poznańskiego Czerwca 1956 r. Ówczesne wydarzenia w Poznaniu to pierwszy masowy bunt społeczny przeciwko władzy komunistycznej i sytuacji gospodarczej w kraju.

Protesty rozpoczęły się od strajku robotników Zakładów Przemysłu Metalowego im. J. Stalina (obecna nazwa to Zakłady Przemysłu Metalowego im. H. Cegielskiego). Przerodził się on w wielotysięczną manifestację na ulicach miasta, która została spacyfikowana przez wojsko i milicję.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej pragnie oddać hołd bohaterom, których odwaga i patriotyzm stały się kamieniem węgielnym późniejszych antykomunistycznych zrywów w Polsce. 


– czytamy w uchwale. 

Sejm tym dokumentem uczcił pamięć ofiar w 50. rocznicę obchodów wydarzeń czerwcowych. Jak podkreślono, protesty i strajki robotników w czerwcu 1956 r. w Poznaniu wybuchły w imię walki o wolność, chleb i sprawiedliwość. 

Przerodziły się one w zbrojne wystąpienie przeciwko ówczesnej władzy

– głosi dokument.

W uchwale podkreślono też, że zryw poznański, choć krwawo stłumiony z użyciem wojska i czołgów, przyniósł zwycięstwo moralne, które odbiło się szerokim echem w Polsce i poza Jej granicami. Na zakończenie posłowie zwrócili uwagę na to, iż w wolnej, niepodległej Polsce winni jesteśmy ludziom Czerwca 1956 pamięć i wdzięczność.