27 czerwca br. prezydent Andrzej Duda wskazał dwóch członków Kolegium IPN. Są to działacz opozycyjny z okresu PRL Bronisław Wildstein i historyk prof. Andrzej Nowak.
 
Dołączą oni do wyłonionych przez Sejm w dniu 23 czerwca br. historyków: prof. Jana Drausa, prof. Piotra Franaszka, dr. hab. Sławomira Cenckiewicza, ks. prof. Józefa Mareckiego oraz opozycjonisty z czasów PRL Krzysztofa Wyszkowskiego.
 
Ponadto w Kolegium IPN zasiądą prof. Wojciech Polak i prof. Tadeusz Wolsza, którzy zostali wybrani przez Senat w dniu 24 czerwca br.
 
16 czerwca 2016 roku weszła w życie większość przepisów nowelizacji ustawy o IPN. Jej efektem jest skrócenie kadencji poprzedniej Rady IPN i powołanie w jej miejsce Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej. Na mocy nowych przepisów Kolegium w ciągu 10 dni po ukonstytuowaniu się ma ogłosić konkurs na nowego prezesa IPN.
 
W myśl nowych przepisów prezesem będzie mogła zostać osoba wyróżniająca się wysokimi walorami moralnymi i wiedzą przydatną w pracach Instytutu, ze stopniem naukowym co najmniej doktora.
 
Wyłonionego w konkursie prezesa powoła Sejm za zgodą Senatu.