W uznaniu wielkich zasług Józefa Piłsudskiego dla Polski oraz w związku ze zbliżającym się stuleciem odzyskania niepodległości posłowie podjęli uchwałę o ustanowieniu przyszłego roku – rokiem Piłsudskiego. W związku z tym przypomniano też, że był on współtwórcą Wojska Polskiego, pełnił funkcję Wodza Naczelnego i Pierwszego Marszałka Polski w czasie wojny polsko-bolszewickiej, dwukrotnie sprawował funkcję Prezesa Rady Ministrów, a także był ministrem spraw wojskowych i Generalnym Inspektorem Sił Zbrojnych.

Posłowie podkreślili, że 5 grudnia 2017 r. przypada również 150. rocznica urodzin Józefa Piłsudskiego. Zaznaczyli, że był twórcą idei bliskiej współpracy narodów Międzymorza. W okresie okupacji niemieckiej i kilkudziesięciu lat władzy sowieckiej nad Polską Marszałek stał się symbolem nieugiętej walki o niepodległość oraz przykładem dla kolejnych pokoleń polskich patriotów – czytamy w uchwale.

Patronem roku 2017 też będzie Joseph Conrad–Korzeniowski. 3 grudnia będziemy świętować 160. urodzin tego klasyka literatury i jednego z najbardziej znanych na świecie twórców związanych z polską kulturą. Posłowie przypomnieli, że jego dorobek, powstający pod wpływem literatury polskich romantyków, zawiera uniwersalne wartości moralne i etyczne. Podejmowanie tematów ważnych dla starego kontynentu czyni go pisarzem uniwersalnym, który już w tamtych czasach nakreślił wizję „Europy bez granic”, stanowiącą podstawę trwałego pokoju między narodami Europy – zaznaczono w uchwale. 

W związku z przypadającą w przyszłym roku 200. rocznicą śmierci Tadeusza Kościuszki także i on będzie patronem przyszłego roku. Jak napisano w uchwale, ten przywódca insurekcji, zajmuje szczególne miejsce w panteonie narodowych bohaterów. Jest symbolem wolności i wzorem patrioty nie tylko dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. Tadeusz Kościuszko traktował swoje wojskowe i obywatelskie obowiązki jako służbę dla pomyślności całego narodu. Głęboko wierzył w niezbywalną godność człowieka, którego dobro stawiał na pierwszym miejscu. Podobne przekonania o godności każdej istoty ludzkiej żywił Adam Chmielowski – Święty Brat Albert – kolejny patron roku 2017. Jego wielki talent oraz poświęcenie dla drugiego człowieka przyczyniły się do utrwalenia wśród Polaków najważniejszych postaw społecznych oraz dały im nadzieję na niepodległość i sprawiedliwość społeczną na kolejne dziesięciolecia – czytamy w uchwale. Ostanim patronem nadchodzącego roku został Honorat Koźmiński, kapucyna ogłoszony błogosławionym przez Jana Pawła II w 1988 r.

Wreszcie w 550. rocznicę pierwszego wolnego flisu Sejm podjął uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2017 rokiem Rzeki Wisły, oddając hołd pokoleniom Polaków, którzy dzięki Wiśle i w oparciu o nią budowali tożsamość i potęgę Państwa Polskiego. Wisła – Królowa Polskich Rzek, będąca symbolem polskości i patriotyzmu – to nasze naturalne oraz historyczno-kulturowe dziedzictwo – czytamy w uchwale. Posłowie zaznaczyli, że spław Wisłą i rzekami jej dorzecza umożliwił rozkwit gospodarczy w okresie „Złotego Wieku”, czyniąc z Polski europejską potęgę polityczną, militarną i ekonomiczną.