W środę w Ministerstwie Obrony Niemiec w Berlinie odbyły się rozmowy ministra obrony narodowej RP Antoniego Macierewicza i federalnej minister obrony, Ursuli von der Leyen. 

W toku spotkania poruszono szereg kwestii, związanych ze współpracą wielostronną i dwustronną. Omówiono sprawę  wspólnych działań w ramach koncepcji państw ramowych NATO. Ministrowie wyrazili wzajemnie poparcie wobec zgłaszanych przez Polskę i Niemcy inicjatyw obronnych, takich jak: utworzenie dowództwa, któremu podlegać będą batalionowe grupy bojowe, które ulokowane zostaną na flance wschodniej, pogłębienie współpracy w ramach JSIR (wspólne operacje wywiadowczo-rozpoznawcze NATO) oraz koordynacji współpracy morskiej w basenie Morza Bałtyckiego. Ursula von der Leyen i Antoni Macierewicz podjęli także decyzję o dalszym zacieśnieniu już istniejącej dwustronnej współpracy wojskowej, którą obie strony uważają za dobrą i wzajemnie korzystną. Poruszono także kwestię kooperacji w zakresie działania sił Obrony Terytorialnej.