Sejm odrzucił dziś sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT) z działalności w 2015 roku.

„Za” przyjęciem uchwały, w której zapisano, że Sejm odrzuca wyżej wymienione sprawozdanie KRRiT, głosowało 229 posłów, tj. klub PiS, 4 posłów niezrzeszonych i 3 posłów z WiS podaje portal 300polityka.pl.

Większość opozycji głosowała przeciw, tylko klub Kukiz ’15 podzielił się – część posłów głosowała przeciw, część wstrzymała się od głosu.