W siedzibie Służby Kontrwywiadu Wojskowego w Warszawie odbyła się w poniedziałek uroczystość nadania Sali Reprezentacyjnej SKW imienia śp. prof. L.echa Kaczyńskiego, byłego Prezydenta RP, Zwierzchnika Sił Zbrojnych. W uroczystości uczestniczyli prezes PiS Jarosław Kaczyński, minister obrony narodowej Antoni Macierewicz, członkowie kierownictwa MON i SKW.

Trudno się ustrzec od wzruszenia dzisiaj. Tutaj teraz stoję naprzeciwko tej tablicy, zarówno dlatego, że przywołuje ona wspomnienia tamtego czasu sprzed 10 lat i wszystkich związanych z tym wydarzeń, setek rozmów, rozważań, analiz, doboru zespołu ludzi, patronatu… codziennego patronatu, codziennej uwagi Pana Prezydenta Lecha Kaczyńskiego… bardzo wielu rozmów z ówczesnym premierem panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim, ale nie da się ukryć, że to wzruszenie związane jest także z takim ciężarem odpowiedzialności, który jest tym większy, że musimy realizować tę misję teraz, w tak bardzo osłabionym składzie - bez Pana Prezydenta, a zadanie nie zostało skończone – powiedział wczoraj minister Antonii Macierewicz.
Prezydent RP musiał osobiście przejąć sprawę przygotowania odpowiednich ustaw i podjąć odpowiednie decyzje, także decyzje o weryfikacji WSI i decyzję o powołaniu SKW i SWW, jako oddzielnych urzędów centralnych w ramach struktur MON i polskich SZ. Mam nadzieję, że ta decyzja (...) będzie decyzją, którą kiedyś historycy ocenią jako bardzo istotny, ważny akt w ramach tego wielkiego przedsięwzięcia, przedsięwzięcia polegającego na tym, że w Polsce musimy zdecydowanie oderwać się od tego co było po roku 1989, musimy budować nowe państwo – powiedział z kolei Jarosław Kaczyński.