"Gazeta Polska odegrała wielką wolę w dziele odbudowany społeczeństwa obywatelskiego" – podkreślił prezydent Andrzej Duda w specjalnym liście skierowanym do uczestników XI Zjazdu Klubów "Gazety Polskiej", który odbywa się w Piotrkowie Trybunalskim.

Prezydent został zaproszony do udział w Zjeździe, ale w tym samym czasie zaplanowany został wyjazd głowy państwa do Włoch i Watykanu. Andrzej Duda wysłał jednak list.

"Serdecznie pozdrawiam wszystkich zgromadzonych na XI Zjeździe Klubów Gazety Polskiej. Z tej okazji chciałbym złożyć wyrazy uznania i najlepsze życzenia działaczom, współpracownikom i sympatykom Państwa ruchu" - napisał.


fot. Filip Błażejowski/Gazeta Polska

Prezydent Duda podkreślił, że 4 czerwca, od niedawna Dzień Wolności i Praw Obywatelskich, "przypomina o jednym z najważniejszych wydarzeń w naszej polskiej drodze do niepodległości, jakim były pierwsze po II wojnie światowej częściowo demokratyczne wybory parlamentarne z 1989 roku".

"Bezapelacyjne zwycięstwo kandydatów Komitetu Obywatelskiego "Solidarność" stało się sygnałem woli narodu, który niemal jednomyślnie zagłosował za odrzuceniem systemu komunistycznego i skreślił listę krajową złożoną z nominatów reżimu. Polacy opowiedzieli się wówczas za wolnością i własnym suwerennym państwem" – napisał Duda.


fot. Filip Błażejowski/Gazeta Polska

Prezydent przypomniał też, że zmiany te wymagały jednak długotrwałej, ciężkiej pracy, w wyniku której teraz Polacy są gospodarzami we własnym kraju, a wielką rolę w tej pracy wykonali przedstawiciele Klubów "Gazety Polskiej".

"Państwa zaangażowanie w życie publiczne, troska o prawidłowe funkcjonowanie władz wszystkich rodzajów i szczebli, bardziej przejrzystej i uczciwej. W demokracji nie ma większej porażki niż brak aktywności obywateli, gdy przestają oni zabiegać o swoje prawa i dobro wspólne. Dzięki Państwa działaniom można powiedzieć, że po tym względem III Rzeczpospolita odniosła duży sukces. I za to pragnę dzisiaj państwu podziękować" – czytamy w liście prezydenta.


fot. Filip Błażejowski/Gazeta Polska


"Jestem przekonany, że obecny Zjazd przyniesie wiele ciekawych i inspirujących spotkań i rozmów. Chciałbym życzyć Państwu, aby Kluby Gazety Polskiej nie ustawały w swoich staraniach. Polska tego potrzebuje. Potrzebują tego zawsze też rządzący, niezależnie z jakiej opcji politycznej się wywodzą, bo każda władza pozbawiona kontroli społecznej łatwo może ulec złym tendencjom. Niechaj więc nadal dobrze Państwo służą Ojczyźnie" - podkreślił na koniec prezydent Duda.


XI Zjazd Klubów Gazety Polskiej potrwa do niedzieli.