W środę wizytę w Ministerstwie Obrony Narodowej złożyła Inara Murniece, przewodnicząca Sejmu Republiki Łotewskiej. Rozmowa z ministrem Antonim Macierewiczem dotyczyła głównie współpracy dwustronnej i przygotowań do lipcowego Szczytu NATO w Warszawie.

Podczas spotkania rozmówcy zgodzili się, że narastające prowokacyjne zachowania ze strony sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej są złym trendem w kształtowaniu sytuacji bezpieczeństwa w regionie. Z zadowoleniem odnieśli się do planów rozmieszczenia sił NATO na wschodniej flance i przebiegu negocjacji w tej sprawie, wyrażając nadzieję na przyjęcie takich postanowień, które zapewnią realizację zarówno celów politycznych, jak i wojskowych Sojuszu. W tym kontekście omawiano także przyszłość misji Air Policing nad państwami bałtyckimi oraz ryzyko wystąpienia zagrożeń hybrydowych. Minister Macierewicz i przewodnicząca Murniece z zadowoleniem uznali, że wzajemne stosunki w dziedzinie obronności są wzorcowe.