W środę podsekretarz stanu Tomasz Szatkowski uczestniczył w konsultacjach w formule Senior Body Grupy Wyszehradzkiej w Zamku Štiřin pod Pragą. Gospodarzem spotkania był wiceminister obrony Republiki Czeskiej Jakub Landovský.

Ministrowie dyskutowali na temat wzmocnienia współpracy obronnej oraz stanu realizacji obecnych i przyszłych przedsięwzięć wynikających z Planu Działań (Action Plan), który wytycza najważniejsze kierunki prac V4. Omówili priorytety na szczyt NATO w Warszawie oraz współpracę w ramach formatów V4+ .Obrady Senior Body stanowiły także przygotowanie do planowanego na drugą połowę maja spotkania ministrów obrony V4.