Za rok 2015 Narodowy Bank Polski odnotował jeden z najwyższych zysków w ostatnich latach – 8 mld 275 mln 781 tys. zł. Zgodnie z ustawą, 95% tej kwoty (tj. ok. 7,86 mld zł) zostanie przekazane do budżetu państwa po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego NBP przez rząd.

Jak poinformowało biuro prasowe NBP jego roczne sprawozdanie finansowe zostało zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta, który wydał o nim opinię bez zastrzeżeń (tzw. „opinię czystą”).

NBP w latach 2010-2015 łącznie wypracował zysk łącznie w wysokości ok. 29 mld zł, co przekłada się na wpływy do budżetu państwa z tego tytułu łącznie w kwocie 27,5 mld zł (średnio co roku ok. 4-4,5 mld zł).   
Od sześciu lat koszty działania NBP oscylują wokół miliarda złotych, przy jednoczesnym zwiększeniu zakresu zadań realizowanych przez bank centralny, dotyczących m.in. obsługi nadzoru makroostrożnościowego, czy budowy Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka. Wśród działań optymalizacyjnych na pierwszym miejscu wymienić należy „Program optymalizacji zatrudnienia w NBP”, prowadzony w formie dobrowolnych odejść. Dzięki temu fundusz wynagrodzeń oraz przeciętny poziom zatrudnienia zaplanowane na 2016 r. będą odpowiednio o 56,5 mln zł i 387 etatów niższe niż w sytuacji, gdyby program nie był realizowany. W ramach wspomnianego programu z pracy w NBP odeszło prawie 500 osób (484). Obecnie NBP zatrudnia 3285 osób.  

Zmniejszono także koszty emisji pieniądza gotówkowego – banknotów i monet – które stanowią przeciętnie ok. 1/3 kosztów działania NBP.