Po dwóch latach od ogłoszenia upadłości likwidacyjnej przez sąd, 15 kwietnia 2016 r. spółka Energetyka Ursus (EC) w upadłości likwidacyjnej, dostarczająca gaz, wodę i prąd dla dużej części stołecznej dzielnicy Ursus, została sprzedana. Transakcja odbyła się na podstawie przetargu ogłoszonego przez syndyka masy upadłości EC.
 
Upadłe przedsiębiorstwo zostało zakupione przez konsorcjum firmy deweloperskiej CPD (Celtic Property Developments), Veolia Energia Warszawa SA (dawnej Dalkia Warszawa, która pięć lat temu przejęła system ciepłowniczy w mieście po prywatyzacji SPEC) oraz RWE Stoen Operator. W ten sposób ma być zapewnione bezpieczeństwo energetyczne obszaru po b. fabryce ZPC Ursus, znanej niegdyś z produkcji traktorów.
 
Spółka niewypłacalna, jej instalacje - zagrażające bezpieczeństwu energetycznemu
 
Pierwsza rozprawa sądowa ws. ogłoszenia upadłości EU odbyła się 3 kwietnia 2014 r. W toku postępowania udowodniono niewypłacalność zadłużonej spółki, co stanowiło zaistnienie przesłanki upadłościowej. Wynikało to – jak uznał sąd - ze sposobu zarządzania firmą przez jej zarząd, dramatycznej od co najmniej trzech lat kondycji finansowej EU, wieloletnich zaległości w regulowaniu zobowiązań publicznoprawnych oraz nie uregulowania kwestii sposobu użytkowania gruntów na cele działalności spółki.
 
W opinii rzeczoznawców ds. instalacji elektroenergetycznych, zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz BHP, kondycja sieci elektroenergetycznej i urządzeń zarządzanych przez EU na terenie b. ZPC Ursus, brak konserwacji i remontów oraz poważne zaniedbania po stronie zarządzającego, powodowały zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego dla obszaru dzielnicy Ursus, szczególnie przy nieobecności na przedmiotowym terenie innych dostawców energii elektrycznej.
 
Ciągłe dostawy ciepła, elektryczności i wody zapewnione
 
Jeszcze przed sprzedażą EU, w końcu lutego br. odbyło się spotkanie władz dzielnicy Ursus i przedstawicielami firm – dostawcami mediów z mieszkańcami i przedsiębiorcami zaopatrywanymi w media przez EU. Wyrażali on zaniepokojenie czy sprzedaż EU nie spowoduje problemów z dostawami wody, gazu czy prądu.
 
Jak podawał portal południe.com.pl, obecny na spotkaniu dyr. Leszek Drogosz z Biura Infrastruktury Warszawy zapewniał: - Są tutaj przedstawiciele tych mediów, którzy normalnie, standardowo wykonują usługi na obszarze miasta stołecznego Warszawy, czyli spółki elektroenergetycznej RWE Stoen, spółki MPWiK i spółki Veolia Energia Warszawa. Te podmioty są w pobliżu. Ich sieci są blisko dawnych ZM Ursus, ale w ten obszar jeszcze nie weszły. W związku z tym prawdopodobnie docelowy model będzie związany ze współpracą z tymi podmiotami.
 
O ciągłości dostaw mediów dla zainteresowanych mieszkańców i przedsiębiorców zapewniała także burmistrz dzielnicy, Urszula Kierzkowska.
 
Tymczasem nowi właściciele infrastruktury należącej poprzednio do spółki EU, sporządzili analizy na potrzeby terenu, na którym działała, objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Według nich istniejące tu sieci mediów miejskich, funkcjonujące w ramach sieci mediów w Warszawie, są w stanie zapewnić bezpieczne i ciągłe dostawy ciepła, elektryczności i wody dla tego obszaru na konkurencyjnych zasadach. Veolia Energia Warszawa już ponad dwa lata temu rozpoczęła inwestycje w tym obszarze, którego zwieńczeniem będzie podłączenie pobliskiego osiedla Niedźwiadek do sieci ciepłowniczej miejskiej planowane 28 kwietnia 2016 r.
 
Stara elektrociepłownia będzie zamknięta
 
Działania te pozwolą na zamknięcie przestarzałej i nieefektywnej elektrociepłowni na terenie Ursusa. RWE Stoen Operator rozpoczął również sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej na powyższym obszarze, a zakupione aktywa od EU pozwolą zwiększyć gwarancję dostaw energii elektrycznej dla tego obszaru. Dodatkowo, modernizacja istniejącej infrastruktury, planowane inwestycje realizowane przez branżowych dostawców oraz dywersyfikacja źródeł i sposobów dostaw powinny podnieść bezpieczeństwo dostaw i zwiększyć konkurencyjność warunków dla finalnego odbiorcy.
 
Według nabywców EU również pod względem ekologicznym, transakcja daje istotne dla dzielnicy możliwości rozwoju. Planowane działania inwestycyjne będę proekologiczne i zlikwidują  emisję zanieczyszczeń z przestarzałej i nieefektywnej elektrociepłowni do zera. Nowi inwestorzy zamierzają też stosować nowoczesne technologie budowlane i energetyczne - energooszczędne, o neutralnym oddziaływaniu na środowisko.
 
Tereny po b. ZPC Ursus stanowią obszar o jednym z największym potencjałów rozwoju w Warszawie. Sama dzielnica Ursus należy do najlepiej skomunikowanych dzielnic stolicy. Dodatkowo dzięki uczestnictwu w prowadzonym przez miasto Warszawę Zintegrowanym Programie Rewitalizacji, korzystającym ze środków pomocowych unijnych obszar ten czekają dalsze, intensywne zmiany. Ma szansę powstać tutaj zrównoważona, nowoczesna zabudowa miejska z planowanymi rozwiązaniami pro-ekologicznymi (ścieżki rowerowe, stacje ładowania samochodów elektrycznych, panele fotowoltaiczne), z dostępem do szerokopasmowego internetu i strefami Wi-Fi. Oprócz mieszkań planowane są tereny rekreacyjne, instytucje publiczne i kulturalne, budynki biurowe i obiekty handlowe.