W pierwszym kwartale 2016 r. Grupa Lotos wypracowała blisko 106 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z ponad 100 mln zł skonsolidowanej straty netto, zanotowanej w analogicznym okresie ub.r. Wynik operacyjny (EBIT) wyniósł w analizowanym okresie 138 mln zł, a EBITDA (wynik operacyjny powiększony o amortyzację) 400 mln zł – poinformowała firma.

Istotny wpływ na jej wyniki miały spadki notowań cen ropy naftowej (-37% w porównaniu z I kw. ub. roku /r/r/) oraz  gazu ziemnego (-40% r/r). Dodatkowo zaważył spadek notowań cen tzw. średnich destylatów, w tym oleju napędowego (-44% r/r), lekkiego oleju opałowego (-40% r/r) oraz paliwa lotniczego (-39 r/r).

Nieco wyższy (o ok. 6%) średniokwartalny kurs dolara złagodził negatywny wpływ niższych notowań cen średnich destylatów oraz częściowo zneutralizował negatywny wpływ niskich notowań ropy i gazu. Firma poinformowała także, iż jej dług netto w marcu 2016 r. wyniósł 5 569 mln zł i był niższy o 132 mln zł w stosunku do grudnia 2015 r.

Ponadto średnie dzienne wydobycie spółki Lotos Petrobaltic w Norwegii, Polsce i na Litwie wyniosło w I kw. 2016 r. 29,8 tys. baryłek i było najwyższe w historii firmy. W całym I kw. firma ta wydobyła ponad 2,6 mln baryłek (o 154% więcej r/r).

W ramach realizowanego Projektu EFRA – modernizacji Rafinerii Gdańskiej, w I kw. 2016 r. zawarto kolejne kontrakty wykonawcze w ramach umowy na projektowanie techniczne oraz zarządzanie dostawami i budową połączeń międzyobiektowych i instalacji pomocniczych.

Na koniec I kw. br. w sieci Lotos działało 477 stacji paliw. W porównaniu do stanu na 31 marca 2015 nastąpił znaczny (o 32) wzrost liczby stacji paliw, w tym o 25 obiektów wzrosła liczba stacji w segmencie ekonomicznym LOTOS Optima.