Z okazji 50. rocznicy obchodów 1000-lecia Chrztu organizowanych przez Kościół Polski i kardynała Wyszyńskiego IPN udostępniło na swojej stronie internetowej zdjęcia wykonywane podczas tamtych uroczystości przez pracowników Służby Bezpieczeństwa.
 
Instytut przypomniał, że władze PRL zorganizowały konkurencyjne obchody Tysiąclecia Państwa Polskiego. Ich celem było odciągnięcie Polaków od uroczystości milenijnych. PZPR, administracja państwowa i SB usiłowały przeciwdziałać udziałowi obywateli w wydarzeniach kościelnych. Stawiano więc różnego rodzaju przeszkody administracyjne np. organizując w tym samym co Kościół miejscu i czasie własne imprezy świeckie. Tego typu działania planowało MSW. Ono też wykonywało fotograficzną i filmową dokumentację uroczystości kościelnych w całej Polsce, którą obecnie można obejrzeć na stronie www.ipn.gov.pl.