14 listopada 2007 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił przez aklamację, że dzień 13 kwietnia będzie dniem pamięci i hołdu dla ofiarom zbrodni katyńskiej. „W hołdzie Ofiarom Zbrodni Katyńskiej oraz dla uczczenia pamięci wszystkich wymordowanych przez NKWD na mocy decyzji naczelnych władz Związku Sowieckiego z 5 marca 1940 r., Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia dzień 13 kwietnia Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej”.

22 marca 1940 r. Beria wydał tajny rozkaz nr 00350 „O rozładowaniu więzień NKWD USRR i BSRR”.

3 kwietnia 1940 r. z obozu w Kozielsku wyruszył pierwszy transport jeńców kierowanych na egzekucję do Katynia. Listy dyspozycyjne dotyczące skazanych przysyłano z Moskwy.

13 kwietnia 1943 r. Radio Berlin nadało oficjalny komunikat o odkrycie w Lesie Katyńskim zwłok 10 tys. polskich oficerów.

Od tego momentu państwo sowieckie uparcie zaprzeczało, że ma coś wspólnego z tą potworną zbrodnią. Dopiero po czterdziestu siedmiu latach - 13 kwietnia 1990 r. - Michaił Gorbaczow przekazał Wojciechowi Jaruzelskiemu listy przewozowe NKWD z obozów w Kozielsku i Ostaszkowie oraz spis jeńców obozu w Starobielsku.

CZYTAJ WIĘCEJ: Katyński Marsz Cieni dotyka ludzkich serc, ma w sobie wielką wewnętrzną siłę