Ponad 100 unikatowych czarno-białych zdjęć dokumentujących życie mieszkańców dolnośląskiej wsi Brzózka i miejscowości z nią sąsiadujących można będzie zobaczyć od połowy kwietnia na wystawie w Muzeum Etnograficznym we Wrocławiu, oddziale tamtejszego Muzeum Narodowego.

Wszystkie fotografie wykonane zostały NRD-owskim aparatem Belfoca, który Augustyn Czyżowicz otrzymał od ojca w 1956 r. Podobny sprzęt w tamtym czasie, zwłaszcza na wsi, stanowił prawdziwą rzadkość. Nic więc dziwnego, że jego właściciel szybko stał się kimś w rodzaju lokalnego kronikarza. Zapraszany był na wszystkie ważne wydarzenia. Sam chętnie obserwował i utrwalał zaś codzienne życie wsi: pracę sąsiadów i rodziny, spotkania i zabawy towarzyskie.

– Fotografie Augustyna Czyżowicza wpisują się w nurt chłopskiej fotografii uznanej przez badaczy za odrębne zjawisko, swego rodzaju fenomen kulturowy. Są one zarazem indywidualną opowieścią niezwykłego człowieka, który podjął się szczególnej misji ocalenia od zapomnienia bliskiego mu fragmentu świata. Obserwatora, kronikarza i przenikliwego artysty, który potrafi dostrzec i uwiecznić to, co ten świat tworzyło

– zaprasza do odwiedzenia wystawy Anna Kowalów, rzecznik prasowy Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

– Znajdziemy w tym zbiorze – dodaje też Dorota Jasnowska, kuratorka ekspozycji – liczne fotografie ważnych momentów obrzędowych: chrztów, pierwszych komunii, zaślubin, uroczystych zakończeń roku szkolnego, procesji Bożego Ciała, pielgrzymek, śmierci i pogrzebów. Są w tej kolekcji portrety dzieci, uczniów, żołnierzy, wiejskich gospodarzy, wielopokoleniowych rodzin, kawalerów i panien, ludzi w towarzystwie zwierząt – dodaje Jasnowska. – Fotograf przygląda się fotografowanym z wyraźnym zaciekawieniem i dociekliwością, a niekiedy z czułością. Ta bliska relacja przekłada się na końcowy efekt: zdjęcia uwieczniają wzruszenia niedostępne postronnym obserwatorom..
Prezentację fotograficzną dopełnia film dokumentalny poświęcony Augystynowi Czyżowiczowi oraz eksponaty z jego prywatnego zbioru, w którym zebrał przedmioty codziennego użytku oraz sprzęty rolnicze pochodzące z Sąsiadowic koło Lwowa, gdzie spędził dzieciństwo i wsi Brzózka, gdzie trafił z rodziną po II wojnie światowej.

Wernisaż wystawy „Augustyn Czyżowicz. Taka była rzeczywistość…” odbędzie się 15 kwietnia, o godz. 18.00. Archiwum fotograficzne jej bohatera będzie również dostępne Internecie.
Więcej: www.muzeumetnograficzne.pl