Jak wyglądaliśmy u zarania państwowości naszej Ojczyzny, jak wysocy, szczupli lub muskularni byliśmy w wiekach XV i XVI, co wpływało na kształt naszych sylwetek w ostatnich 400, 300 czy 50 latach – zagadnieniom tym poświęcona będzie otwarta interdyscyplinarną konferencja naukowa 19 marca w Warszawie.

Niecodzienne naukowe spotkanie organizuje Muzeum Historii Polski oraz Wydział Biologii i Nauk o Środowisku Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. O zmianach w budowie ciała człowieka na ziemiach polskich na przestrzeni ostatniego tysiąclecia mówić podczas niego będą m.in. antropolodzy, archeolodzy i historycy.

Całodzienna konferencja odbędzie się w siedzibie UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie w auli na parterze budynku nr 24. Spotkanie jest otwarte, a wstęp na nie bezpłatny. 

Początek planowany jest na godz. 10. Uczestników przywitają: Grażyna Gromadzka, dziekan Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW oraz Robert Kostro, dyrektor Muzeum Historii Polski. 

Dalszy program przedstawia się następująco: 

Część I: Tendencja przemian (trend sekularny)
10:15-10:45 Napoleon Wolański – Tendencja przemian wysokości ciała w Polsce.
10:45-11:15 Bartosz Ogórek – Biologiczne konsekwencje I wojny światowej na przykładzie ludności Krakowa.

11:15-11:30 Przerwa na kawę

11:30-12:00 Alicja Budnik – Otyłość na przestrzeni dziejów.
12:00-12:30 Michał Kopczyński – BMI w miastach i na terenach wiejskich na przełomie XIX i XX wieku.
12:30-13:00 Dyskusja
13:00-13:45 Przerwa – lunch

Część II: Zastosowanie technik antropologicznych w badaniach pradziejowych i współczesnych
13:45-14:15 Maciej Henneberg – Ocena budowy ciała na podstawie fotografii i materiałów filmowych.
14:15-14:45 Barbara Kwiatkowska – Wyznaczniki stresu na materiale szkieletowym.
14:45-15:00 Przerwa na kawę
15:00-15:30 Rafał Fetner – Dieta i status społeczny we wczesnośredniowiecznej Polsce.
15:30-16:00 Anna Siniarska i Joanna Grzelak – Ewolucja mózgu a sprawność psychomotoryczna i budowa ciała w oparciu o ankietowe badania żywieniowe.

16:00-16:30 Dyskusja

16:45-19:00 Dyskusja panelowa – Antropometria historyczna – czy możliwe jest współdziałanie historyków i antropologów