Jak dowiedział się portal niezalezna.pl, prokurator Instytutu Pamięci Narodowej przekazał już prezesowi IPN dokumenty pochodzące z trzeciego i czwartego pakietu materiałów zabezpieczonych w domu wdowy po Czesławie Kiszczaku. Wiemy już dokładnie, jakie dokumenty znalazły się wśród zabezpieczonych w domu Kiszczaka materiałów.

- 3 marca 2016 r. Naczelnik Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie, na podstawie postanowienia prokuratora IPN w przedmiocie dowodów rzeczowych, przekazał Prezesowi Instytutu Pamięci Narodowej trzecią i czwartą partię dokumentów zabezpieczonych 16 lutego 2016 r. w domu Marii Kiszczak – informuje Instytut Pamięci Narodowej.

W przesłanym do naszej redakcji komunikacie Instytut Pamięci Narodowej podaje spis dokumentów zabezpieczonych w domu Czesława Kiszczaka, a teraz przekazanych prezesowi Instytutu.

Na przekazane materiały składają się:
1. Korespondencja szefa MSW Czesława Kiszczaka i jego podwładnych.
2. Dokumenty osobowe Czesława Kiszczaka jako wicepremiera i ministra spraw wewnętrznych.
3. Kopia notatki zastępcy szefa WSW Czesława Kiszczaka z 3 lipca 1968 r.
4. Kopia meldunku płk. O. Darżynkiewicza z 21 lutego 1977 r.
5. Ocena pracy seminaryjnej dowódcy JW. 4552 z 20 stycznia 1975 r.
6. Dokumenty z działalności komisji powołanej przez Biuro Polityczne KC PZPR w listopadzie 1971 r.
7. Wniosek o mianowanie na stopień generała broni Czesława Kiszczaka z 20 września 1983 r.
8. Anonimowy donos na M. Milewskiego przekazany Czesławowi Kiszczakowi przez W. Pożogę.
9. Oświadczenie BP KC PZPR odnośnie sytuacji w kraju.
10. Maszynopisy i wycinki zawierające przeglądy prasy.
11. Kopia notatki płk. O. Darżynkiewicza z 14 lutego 1987 r.
12. Pismo ambasadora W. Natorfa do szefa MSZ, Stefana Olszowskiego z 17 grudnia 1984 r.

Okazuje się, że na polecenie prezesa IPN dokumenty te, jako podlegające przekazaniu do Instytutu Pamięci Narodowej, zostały włączone do zasobu archiwalnego IPN i poddane archiwizacji.

- Prokuratorzy IPN postanowili zwrócić Marii Kiszczak dokumenty nie podlegające przekazaniu do zasobu archiwalnego IPN. Jednocześnie prokuratorzy podjęli decyzję o uznaniu pozostałych dokumentów za dowody rzeczowe i zatrzymaniu ich w dyspozycji Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, celem ustalenia ich statusu prawnego – czytamy w komunikacie IPN.

Instytut Pamięci Narodowej informuje, że dokumenty włączone dzisiaj do zasobu archiwalnego IPN będą udostępniane od 8 marca w postaci kopii elektronicznych w czytelni IPN przy ul. Kłobuckiej 21 w Warszawie.

- Zgodnie z art. 36 ustawy o IPN dokumenty będą udostępniane w celu prowadzenia badań naukowych oraz w celach dziennikarskich. Osoby ubiegające się o wgląd do tych dokumentów muszą złożyć stosowny wniosek. Formularz dostępny jest pod następującym linkiem http://ipn.gov.pl/buiad/udostepnianie/wnioski. Po dokonaniu przez prokuratora oględzin kolejnych pakietów ich zawartość będzie w analogiczny sposób przekazywana do archiwum IPN i udostępniana – informuje Agnieszka Sopińska-Jaremczak, rzecznik prasowa IPN.