Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, zapewniła, że realizacja programu „Rodzina 500 plus” nie opóźni się. – Ustawa startuje 1 kwietnia. Pierwsze wypłaty mogą być pod koniec kwietnia, najpóźniej będzie to maj. Wiele zależy od sprawności wydania decyzji przez samorządy – mówiła na antenie TVP Info minister Rafalska. Świadczenie wychowawcze dostaną także rodziny zastępcze – na każde dziecko.

Program „Rodzina 500 plus” zakłada wsparcie dla rodzin w wysokości nieopodatkowanej kwoty 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także dla pierwszego dziecka.
 
Zgodnie z rządowym programem, świadczenie w wysokości 500 zł otrzymają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku życia. Każda rodzina z minimum dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie i każde kolejne dziecko. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł na osobę, rodzina otrzyma wsparcie także na pierwsze dziecko.  

Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto. Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł otrzymają także rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka na każde dziecko – na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 
Minister poinformowała, że obecnie trwają szkolenia dla samorządów. To na nich bowiem spoczywać będzie organizacja wydawania uchwalonych przez rząd świadczeń. Póki co nic nie wskazuje na to, by były jakieś kłopoty.

Wiele samorządów mówi, że na dzisiaj są gotowe. Pieniądze, które dajemy na obsługę są spore, samorządy nie mają podstaw, żeby narzekać

– tłumaczyła Elżbieta Rafalska. Dodała, że realizacja programu może przeciągnąć się jedynie w metropoliach, gdzie uprawnionych do pobierania świadczenia jest więcej.
 
Minister podkreśliła, że to nowe świadczenie wychowawcze dostaną także rodziny zastępcze. W takiej rodzinie świadczenie należy się na każde dziecko.