Autor przebojów zespołu Varius Manx, twórca muzyki filmowej i teatralnej Robert Janson będzie miał swój wkład w uczczenie 1050-lecie chrztu naszej Ojczyzny. Premiera hymnu „Tyś jest mój syn” z jego muzyką odbędzie się w kwietniu w Poznaniu.

– Kiedy dostałem zaproszenie od przedstawicieli archidiecezji poznańskiej do skomponowania hymnu z okazji 1050-lecia chrztu Polski, ogromnie mnie to poruszyło i ucieszyło – mówi Robert Janson. – Słowa tekstu, który napisała Iwona Waksmundzka, tym bardziej utwierdziły mnie w przekonaniu, że będę tworzył ten utwór – tłumaczy, dodając, że sam z ogromnym szacunkiem interesuje się historią Polski i zawsze „emocjonalnie ją przeżywa”.

Hymn „Tyś jest mój syn” to drugie dzieło duetu Robert Janson – Iwona Waksmundzka. W minionym roku syworzyli widowisko „Przygotuj się na miłość”. Poświęcone bł. Edmundowi Bojanowskiemu przedstawienie prezentowano 13 czerwca na poznańskiej Malcie; powstało ono pod auspicjami Centrum Dzieł Społecznych Edmunda Bojanowskiego w Warszawie.

Hymn „Tyś jest mój syn” zostanie wykonany 15 kwietnia, podczas liturgii jubileuszowej w archikatedrze poznańskiej św. Apostołów Piotra i Pawła. Dnia następnego zabrzmi na stadionie INEA, w czasie otwartej uroczystości „Gdzie chrzest, tam nadzieja”. Wtedy też będzie miała premierę płyta z nagraniem hymnu.

Utwór nagrano w Studio Koncertowym PR im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Partie solowe wykonała sopranistka Agnieszka Gertner-Polak. Na płycie zabrzmi też m.in. Sinfonia Varsovia, Poznański Chór Chłopięcy i chór Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Hymn „Tyś jest mój syn” powstał pod patronatem przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.