Na terenie Cytadeli Warszawskiej - tego rosyjskiego narzędzia tyranii, które służyć miało do upokarzania Polaków, które miało trzymać w szachu całe miasto, które było świadkiem męczeństwa i śmierci naszych bohaterów - powstanie kompleks muzeów. Ich naczelną ideą i hasłem przewodnim będzie Wolność.  

W poniedziałek odbyło się spotkanie dotyczące budowy tzw. Cytadeli Muzeów – wielkiego założenia forteczno-parkowego, na terenie którego znajdą się istniejące już Muzeum X Pawilonu i Muzeum Katyńskie oraz projektowana nowa siedziba Muzeum Wojska Polskiego i gmach Muzeum Historii Polski. Na ponad 30 ha zaplanowano także miejsce rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców. W rozmowach uczestniczyli m.in. dyrektorzy placówek Zbigniew Wawer (MWP) i Robert Kostro (MHP), a także podsekretarz stanu MON Wojciech Fałkowski oraz sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sellin.

„To, co się dokonuje w tej chwili, to jest pewien wyłom w dotychczasowej tradycji miejsca i myślenia o tym miejscu. Ta twierdza, która została pomyślana jako garnizon blokujący miasto, pilnujący miasta i przeciwko miastu, w tej chwili jest zwracana miastu i obywatelom”
– powiedział wiceminister Fałkowski.

Przypomnijmy, że cytadela powstała w wyniku represji po powstaniu listopadowym. Na terenie przeznaczonym pod budowę rozwijało się wówczas miasto. Na rozkaz cara wyburzono kilkadziesiąt tysięcy posesji – domów, dworków i pałacyków, wysiedlono 15 tys. mieszkańców. Na koniec wszystkie działa cytadeli wymierzono w naszą stolicę. Car Mikołaj I w mowie wygłoszonej w Łazienkach w 1835 r. tak powiedział Polakom:


„Kazałem zbudować Cytadelę Aleksandryjską i oświadczam wam, że przy najmniejszym zaburzeniu wydam rozkaz zbombardowania miasta. Zburzę Warszawę i na pewno nie ja ją odbuduję”.


Zakończenie przebudowy planowane jest na listopad 2018 r. – sto lat po odzyskaniu Niepodległości.