Po dwóch latach policjanci z wydziału dw. z przestępczością gospodarczą KSP zakończyli prowadzone pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie postępowanie w sprawie manipulowania kursem akcji. Do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko Romanowi K. i Grażynie K. , którym zarzucono, że w okresie od 19 do 30 kwietnia 2013 r. dokonali manipulacji akcjami spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 
Zawiadomienie w tej sprawie złożyła Komisja Nadzoru Finansowego. W ciągu kilkunastu miesięcy śledczy przesłuchiwali świadków, zasięgali opinii biegłych oraz przesłuchiwali podejrzewanych.  W toku postępowania ustalono, że kursem akcji manipulowano przez składanie zleceń oraz zawieranie transakcji mogących wprowadzić w błąd co do rzeczywistego popytu i podaży oraz powodując sztuczne ustalenie ceny akcji i zapewniających kontrolę nad popytem i podażą.

Z materiałów postępowania wynikało, że manipulacja dokonana przez oskarżonych polegała na składaniu zleceń i zawieraniu transakcji w taki sposób, by bez istotnej zmiany stanu posiadania akcji spowodować sztuczne zwiększenie wolumenu obrotu akcjami spółki B. S.A. - informuje policja.

Śledczy śledczym postawili już w tej sprawie zarzuty. Przesłuchiwani w charakterze podejrzanych Grażyna K. i Roman K. nie przyznali się do zarzucanego im czynu. Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia akt oskarżenia przeciwko podejrzanym.