Nie ustaje wzrost poziomu biedy w Polsce.  Według najnowszych danych GUS, w skrajnym ubóstwie w 2014 r. żyło 7,4 proc. osób, czyli 2,8 milionów obywateli. To tyle samo, ile w roku 2013. Ich wydatki były mniejsze od tzw. minimum egzystencji. Poziom ten od 2008 r. stale rośnie

Główny Urząd Statystyczny opublikował najnowszy komunikat dotyczący poziomu ubóstwa w Polsce. Swój raport GUS sporządził na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych. Dane są szokujące: W skrajnych przypadkach osoby samotne do przeżycia na miesiąc miały 540 zł, a czteroosobowa rodzina 1458 zł.

Co gorsze zasięg ubóstwa od 2008 r. stale rośnie. W zeszłym roku sytuacja niestety nie uległa poprawie i skrajne ubóstwo dalej dotyka 7,4 proc. Polaków. Z kolei poziom tzw. "ubóstwa ustawowego", który od 2005 r. spadał, w 2011 r. zaczął znacząco wzrastać:Jak wynika z danych GUS, najwyższą stopę ubóstwa skrajnego odnotowano w województwach: warmińskomazurskim (prawie 15%) oraz świętokrzyskim (ok. 12%). "Są to województwa charakteryzujące się wysokimi stopami bezrobocia, dużym udziałem pracujących w sektorze rolnym oraz niskimi wynagrodzeniami w stosunku do przeciętnych w kraju" - napisali autorzy raportu